Na škále mezi dvěma typy vztahu obrazu a slova, mezi bezprostřední vazbou a záměrným rozpojením zobrazení a jeho označení, lze najít ještě další způsoby, které se týkají spojitostí mezi verbálním a obrazovým sdělením. Z čeho tyto přístupy vycházejí a co znamenají? A jakou konkrétní cestu zvolil Viktor Pivovarov? Přednáška Aleny Pomajzlové.

 

Alena Pomajzlová vystudovala dějiny umění a italštinu na Karlově univerzitě. V současnosti působí v Semináři dějin umění Masarykovy univerzity. Zabývá se uměním 20. století, především vztahy českého a evropského umění.