Přednáška Hasana Zahiroviće (Slezská univerzita v Opavě): Obyčejný život Karla Čapka k výstavě Záhada Čapkova koberce.

Cena: zdarma / Doba trvání: 60–75 min. / Místo setkání: 4. patro v prostoru výstavy.

Bez rezervace.