Galerie hlavního města Prahy spolu s Pražskou plynárenskou zvou milovníky historie a plynárenství na tradiční adventní vycházky ve světle plynových lamp

Adventní procházka s pražským lampářem a výkladem o historii kandelábrů s praktickou ukázkou zažehnutí plynového osvětlení. V rámci celé trasy procházky se návštěvníci blíže seznámí s historií dvou osmiramenných kandelábrů a sedmi soch a sousoší ve správě veřejné plastiky Galerie hl. města Prahy. Sraz účastníků u historického osmiramenného plynového kandelábru v Loretánské ulici (naproti kasárnám hradní stráže). Pořádáno ve spolupráci s Pražskou plynárenskou.

 

sraz: u kandelábru v křížení ulic Loretánská a U Kasáren, Praha 1-Hradčany

  

jednotlivá zastavení procházky

Osmiramenný kandelábr v Loretánská ulici

Socha sv. Josefa s Ježíškem na Radničních schodech 

Socha sv. Jan Nepomuckého na Radničních schodech

Socha Toileta od Jana Štursy v Nerudově ulici

Socha Sv. Václava v ulici Ke Hradu

Sousoší Panny Marie a Ježíše Krista, Pieta v ulici Ke Hradu

Socha sv. Filipa Nerejského na Zámeckých schodech

Sloup Panny Marie na Hradčanském náměstí

Historický osmiramenný plynový kandelábr na Hradčanském náměstí