Přednáška PhDr. Michala Trymla: Od pohřebiště k ateliéru.

Při výkopech, které byly vyvolány rekonstrukcí domu ve Vodičkově ulici 37, byl proveden archeologický výzkum, jehož výsledky daly podnět k novému pohledu na historii lokality. Přednáška se nebude zabývat pouze historií domu, ale i dávnějšími dějinami místa, na kterém byl postaven.