Koncový uživatel kupuje produkt a nedumá nad tím, kdo jej vyrobil, kolik času jeho výrobou strávil nebo kolik energie k tomu spotřeboval. Dětská práce, nelegální doly s krutými pracovními podmínkami, ale třeba také kvalitní a důkladná řemeslná práce jsou v rychlosti dneška přehlíženy, důležitá je rychlá spotřeba.

Na tento fenomén ve své výstavě v Galerii Nika upozorňují Tomáš Račák a Oskar Koutný. Spokojíte se se zběžným pohledem nebo budete zkoumat procesy skryté pod povrchem?

Krásné a harmonické odlesky vody jistě uspokojí diváckou touhu po podívané. Zkoumání, jdoucí za romantický povrch, ale odhalí jejich technicky nepěkný původ…

Kurátorky: Anna Crhová a Anna Roubalová