Denisa Kera – Homo Cryptographicus a Republika algoritmů a hašů: chytré smlouvy, smlouvy s ďáblem a další techno-politické rituály

Kdo bude dlužníkem, otrokem a kdo svobodným občanem ve věku blockchain technologií? Odrazovým bodem přednášky bude vlastní pokus o sepsání závěti na dědictví v kryptoměně Etherum vedoucí k úvahám o konvergenci identity a budoucím mechanismu vládnutí pod vlivem kryptografie. Jsou tyto „chytré smlouvy“ současnosti smlouvou s ďáblem, která učiní transakce mezi lidskými a nelidskými aktéry nejen možné, ale v budoucnu i samozřejmé a povinné. Představují transformaci politiky v magický rituál, který dochází samočinného naplnění bez nutnosti společenského konsenzu? Máme se připravit na post-humánní budoucnost, ve které budou všechny entity převedeny na kryptografická data a výměny virtuálních peněženek? Zatímco většinu kryptoměn stále považujeme za výstřeleky v duchu románů Williama Gibsona, jejich technologie skrytě transformuje pojetí vlastnictví, identity i sociálních vazeb. Naše vnímání historie a času převádí je na pouhé parametry samočinně evolvujících sítí, jejichž zdánlivě neutrální automatizovaná architektura stále častěji nabývá podoby magických rituálů.

Akce probíhá ve spolupráci s Festivalem Fotograf #7 Eye In The Sky.

Denisa Kera je filosofka a designérka experimentující s širokou paletou přístupů k vědě a technologiím jako je kryptoměna Etherum, open science hardware, tarotové karty, genové inženýrství a potraviny. Mezi její významné projekty v minulosti patřily etnografické studie hackerských komunit a tržišť v Evropě a Asii. Ty pojímá jako následovníky experimentální kultury 16. století v kontinuitě tradic alchymie a řemesla. Je součástí iniciativy GOSH a sítě Hackteria podporující vědu a výzkum na jižní polokouli, během posledních let přednášela na National University of Singapore, FFUK a v současnosti na Arizona State University.

OpenEye17 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

http://cas.famu.cz/ | http://foto.amu.cz/