Přednáška Chris Hill se zaměří na prvek kulturní temporality v kurátorské praxi audiovizuálních médií 70. let. Na příkladu práce Briana Springera, Natalie Bookchin, Jacoba Rimlera a manželů Vasulkových objasní strategie performativní práce s osobním, fragmentárním a distribuovaným archivem. Tvůrčí postup „dialogu s nástroji“ Vašulkových pak bude sloužit jako výchozí bod popisu nového estetického jazyka 70. let s vyústěním v bezčasé enviromentální, nebo efemérní digitální umění.

Chris Hill je kurátorka médií, umělec a pedagog, v současnosti proděkanka CalArts Film/Video School. V polovině 90. let přednášela na FaVU v Brně, publikovala antologii rozhovorů s osobnostmi alternativní kultury 80. let (Walking Trips in Czech Lands, 1996). Mezi její kurátorské projekty patří esenciální archivní kolekce 90. let Video Data Bank – Surveying the First Decade (1996) distribuovaná v širokém mezinárodním měřítku. Její současné práce jsou věnovány vězeňské krizi USA, taktickým médiím a revitalizaci praxe experimentálního filmu a videoartu 70. let.


OE18 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Cyklus pořádá Centrum audiovizuálních studií FAMU.

FAMU, Smetanovo náb. 2, Praha 1
Místnost U2, 2. patro
http://cas.famu.cz/
Vstup volný