Digitální věk vytvořil v sociálních strukturách trhliny, které se jazyk snaží zoufale zacelit. Jak zůstat ještě „lidským“, když se technologie opět posunula dále, akcelerovala za hranice klidného postmodernismu a vyvolala úzkosti pro jednotlivá individua i celé společnosti? Přednáška ze zaměří na pojem futurismu, který se v posledních dvaceti letech vrátil do obecného povědomí, pokusí se analyzovat spojnice mezi historickou futuristickou avantgardou a jejím současným vyústěním. V druhé části bude komentovat historické vypořádání se s futurismy a jeho význam pro současnost, ponoří se do utvářející se geopolitické mozaiky „secessionismu“ a atomizace, které předznamenávají budoucí socio-kybernetické transformace společnosti. Budoucí rozpad stability se pokusí demonstrovat na tématech jako algoritmické vládnutí, „extrastaetcraft“ a osidlování volného oceánu.

Diffractions Collective (Dustin Breitling, Vít Bohal) je platforma pro kritické diskuze o umění a algoritmech existující od roku 2013, která se pohybuje v průsečíku akceleracionistické filosofie, technologie, politiky, sémiotické ekonomie a konfliktů.


OE18 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Cyklus pořádá Centrum audiovizuálních studií FAMU. Přednáška bude vedena v angličtině.

FAMU, Smetanovo náb. 2, Praha 1
Místnost U2, 2. patro
http://cas.famu.cz/
Vstup volný