Uprostřed nové kultury mezinárodní demagogie a beztrestnosti, jedním ze zajímavých fenoménů Trumpova režimu je, jakým způsobem se spoléhá na malou skupinu žen, jako například Nikki Haley a Sarah Huckabee Sanders. Tyto ženy jsou známy pro jejich téměř 'teflonové' schopnosti s pomocí médií rozptýlit špínu z prezidentovi kanceláře a rozmontovat podmínky dohod a vyjednávání pod kterými se dříve vedla domácí a mezinárodní politika. Britský historik umění Thomas Morgan Evans se v této přednášce bude soustředit na performanci a performativitu Nikki Haley, v její roli americké velvyslankyně ve Spojených Národech. Pokusí se navrhnout kontexty kterými můžeme rozumět efektivitě Nikki Hayley, tedy tématy jako diasociace a ztráta tělesnosti. Rozborem těchto konceptů tak Evans propojí tak diverzní témata jako volební úspěch bývalé Britské premiérky Margaret Thatcher, uvědomělý počítač HAL 9000 v Kubrickově 2001 Vesmírné Odyssei; a rané experimentální filmové a video práce ve kterých hrála americká umělkyně Nancy Holt v sedmdesátých letech dvacátého století.

Thomas Morgan Evans dokončil svůj Phd výzkum konceptuálního umění ve Spojených Státech na University College London, University of London v roce 2012, kde byl oceněn prestižním Henry Moore Post Doctoral Fellowship. Během tohoto programu se věnoval výzkumu materiálu, který kulminoval v roce 2017 autorskou knihou 3D Warhol, která se jako první publikace svého druhu věnuje plastice v díle Andy Warhola a také vztahem mezi dílem Warhola a trojrozměrného umění po minimalismu. Evans působil na University of Kent, Courtald Institute a na katedře dějin umění University College London. V současné době působí na Slade School of Fine Art, London kde se věnuje novým tématům jeho výzkumu jako je umění ve veřejném prostoru a hranice viditelnosti.

OE18 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Cyklus pořádá Centrum audiovizuálních studií FAMU. Přednáška bude vedena v angličtině.

FAMU, Smetanovo náb. 2, Praha 1
Místnost U1, 1. patro
http://cas.famu.cz/
Vstup volný