Město se za poslední rok změnilo k nepoznání. Zakódované rutiny pohybu a interakce přestaly platit. Tvrdý restart. Nepravidelně se proměňující restrikce pohybu a zákazy vycházení – nesystematicky vynucované nebo ignorované policejním dozorem – radikálně posunuly z běžných os dlouhodobě etablované hranice chápání pojmu veřejný prostor.

 

Skupinová výstava Of Walking in Ice nahlíží na město skrze sérií narativních filmů od skupiny mezinárodních umělců z mnohočetných historických, nedávných i současných perspektiv a ukazuje proměny vlivů urbanismu a architektury na jednotlivce i společnost. Nabízí tak fragmenty komplexního narativu pojímajícího město jako organickou entitu formující kolektivní psyché společnosti.

 

Kurátor: Jen Kratochvil