Jan Chlup představuje v Nau gallery dvě své poslední kolekce obrazů a videí (Office Space, Logika bytu). Téma, které autor řeší, se promítá přirozeně do všech prací a není potřeba hledat nový kontext a tedy ani nový shrnující název pro výstavu. Tohoto umělce dlouhodobě provází jedna problematika, kterou neustále rozvíjí a otevírá. Jedním z výrazných momentů jeho tvorby je potřeba důkladně zmapovat prostor okolo sebe, zachytit všechny zorné úhly pohledu a vložit je do obrazu či videa. Tato tendence pojmout vše se prvně objevila v sérii „Obraz je málo, video moc“. Princip je dále rozvinut v kolekci „Memory work“ (zde se Chlup zabývá pamětí, skládá obrazy z prostorů minulosti, ze slévajících se útržků vlastní paměti) a rozvíjí se i v následujících kolekcích, které jsou na výstavě představeny.
text: Alžběta Cibulková