Představte si svět, kde je souboj dřevěnými zbraněmi populárnější než fotbal. Je to plnohodnotný sport se svými hvězdami, pravidly, stadiony, mistrovstvími i sportovním náčiním. Zároveň je mu vlastní všechen ten étos, který se ze sportů svázaných regulemi, vykastrovanému požadavky světa peněz a přesně měřitelných výkonů vytratil. Je to svět, ve kterém se hrdinství sportovce autenticky propojilo s hrdinstvím bojovníka a vytvořilo disciplínu kde význam slova tradice přesahuje všechny doposud objevené meze.

Tato představa byla impulzem pro jednotlivce sdružené pod jménem Vöyd a zahájila tak proces zhomtňování této vize.