Tři autorky, které spojuje jejich zájem o výraznou stylizaci (dětské) ilustrace a animace. Cílem výstavy je odmítnout předsudky, které se v souvislosti s ženskými umělkyněmi pracujícími s bohatou imaginací neustále tradují, 
a ukázat jejich tvorbu jako nástroj vnitřní emancipace 
v příliš "plochém" světě předpojatého rozumu.

Kurátor: Martin Prudil