Jméno Olgy Karlíkové bývá spojováno především s jejími ptačími zpěvy, jimiž originálním způsobem obohatila umění druhé poloviny 20. století o vizuální záznamy zvuků přírody. Její přístup byl ve své době ojedinělý: nejednalo se o konceptuální záměr, ale o pokorné naslouchání přírodě, které se stalo základním principem celé její mnohostranné tvorby. Retrospektiva, kterou pro Museum Kampa připravila Sophistica Gallery Praha, člení dílo Olgy Karlíkové do tematických celků Země / Voda / Prostor / Zpěvy, které od 60. let průběžně systematicky zkoumala. Zároveň představí i její ilustrátorskou práci a ukázky návrhů a realizací textilu, kterému se po čtyřicet let profesně věnovala v Ústavu oděvní a bytové kultury. Výstavu umělkyně, která byla jako jedna z prvních signatářek Charty 77 nucena většinu života tvořit v ústraní, doprovází monografická publikace.  

 

kurátorky: Terezie Zemánková a Anežka Šimková