MgA. Oľga Moravcová (1992) je absolventkou Fakulty umění Ostravské univerzity – ateliéru Grafika, kde studovala a tvořila hlavně pod vedením doc. Mgr. Marka Sibinského, Ph.D a nyní zde působí jako odborná asistentka. V současnosti se věnuje také doktorandskému studiu na Akademii Sztuk Pięknych v Katowicích.

 

Oľga se ve své práci věnuje převážně grafice, objektu a propojení těchto dvou médií. Jejím důležitým inspiračním zdrojem jsou biologické materiály, jejich vlastnosti a procesy rozkladu. V těchto materiálech hledá kontext s obsahovou rovinou díla, která se opírá o otázky vnímání světa a existence obecně. Tvorba Oľgy Moravcové se dá vnímat jako vnitřní dialog, který vede sama se sebou.