Soubor maleb smetáků vznikl v návaznosti na projekt "metařských" videí, v nichž autorka rozvíjí témata manipulace, autority, absurdity v současné společnosti. Zmíněná videa mají konceptuální základ, avšak tyto prosté malby nepřekračují pocitovou rovinu. Smeták se tak v těchto dílech stává něčím osobním, krásným, prostým a snovým.

Mga.Mgr. Olga Šímová
Absolventka oboru výtvarná výchova na pedagogické fakultě UK a oboru sklo na UMPRUM. Vyučuje na základní umělecké škole.