A Balancing Act, video, 2016

Rezident Domu umění Oliver Musovik (MK) ve své přednášce představí svoji dosavadní, zejména fotografickou, tvorbu, která se vyznačuje bohatou narací, průzkumem míst i každodenního života v kontextu dnešní postsocialistické, postjugoslávské makedonské společnosti. V druhé polovině přednášky promluví o angažované umělecké scéně ve Skopje, která se v posledních letech aktivně vyvíjí v opozici vůči autoritářskému režimu (do počátku roku 2017) ‒ představí aktivity iniciativy KOOPERACIJA a dalších umělců ze současné umělecké scény.

Přednáška bude vedena v angličtině / Lecture will be held in English

Dům pánů z Kunštátu ‒ ateliér