Oliver Ressler na své první samostatné výstavě v České republice, kterou připravil pro Dům umění Ústí nad Labem, představuje filmy a fotografie s tematikou hnutí za klimatickou spravedlnost, forem odporu proti ničení zemského klimatu a základů lidské existence. Název výstavy No Future Is Cancelled odkazuje na to, že je zapotřebí, aby se lidé veřejně a aktivně vyjadřovali, nenechávali rozhodnutí, jež ovlivňují životy nás všech, na národních politicích ani nadnárodních korporacích a v co největší celosvětové míře se angažovali v onom „povstání za klima“, o němž hovoří Jeremy Brecher.

 

Ústředním dílem prezentovaným na výstavě je Resslerova pětikanálová videoinstalace s názvem Everything’s coming together while everything’s falling apart (2016—současnost), která sleduje hnutí na ochranu klimatu a jeho úsilí odbourat ekonomický systém zcela závislý na fosilních palivech. Jde o soubor snímků reflektujících události klíčové pro klimatologické hnutí, které propojuje nespočet situací, kontextů, názorů a zkušeností. V prvním filmu sledujeme protesty aktivistů v průběhu summitu COP 21 (United Nations Climate Change Conference) v Paříži v roce 2015, na němž se ukázalo, že vlády nejsou schopné dohodnout se na čemkoliv závazném, co by omezilo globální oteplování. Snímek Ende Gelände se zase věnuje obřímu aktu občanské neposlušnosti v místě těžby fosilních paliv v Lužici poblíž Berlína, kde do jednoho z místních povrchových dolů vtrhlo 4000 aktivistů. Film o ZAD (zone à défendre / oblast určená k obraně) se zabývá největší evropskou autonomní oblastí, která vznikla v rámci boje proti výstavbě nového letiště u francouzského města Nantes. Tato zóna je zářným příkladem toho, že k odporu a tvorbě alternativních řešení musí docházet současně.

 

V 16.30 hodin proběhne komentovaná prohlídka s umělcem a kurátorem.

 

www.ressler.art 

vimeo.com/oliverressler 

instagram.com/oliver.ressler