Basjukova hra s významy, charakterem zobrazení a formálními postupy vychází z vlastní praxe, ale i důkladného průzkumu a je výrazně ovlivněna estetikou vycházející z ilustrací dobrodružné literatury, chlapeckých románů a cestopisů, stejně tak i odkazem a tvaroslovím moderny a ranné avant-gardy, které jsou pro současnou uměleckou praxi, z mnohých důvodů, opět přitažlivé a aktuální. Tyto apropriace, ke kterým přistupuje vědomě a obezřetně, se mísí s reáliemi a sběratelskými předměty, často východoasijského a budhistického původu, čímž vytváří určitý estetický model, který evokuje oblasti esoteriky a okultismu a otevírá téma, pro novověkou západní společnost typické zaujatosti exotickými a tzv. primitivními kulturami, které zde reprezentují ideál úniku a nahlédnutí do přirozenosti věcí, tak i pouhou dobovou módu.Jak však samotný název výstavy, tak i tvorba Ondřeje Basjuka naznačuje, projekt romantického návratu nebo úniku je ideálem, jehož vnímání neustále osciluje mezi závažností, upřímnou potřebou, patosem, povrchností a jízlivou ironií, která se vysmívá své vlastní nesvobodě, boříc tak všechny mýty, které vzešly z touhy ducha. Může také snadno vzniknout pouze grimasa jako dobová tendence a přetvářka, což závisí na našem posuzování významu autonomie, vztahu k objektivitě, nebo definici pravé podstaty.