Ondřej Basjuk (nar. 1983 v Domažlicích), studoval design knižní kultury v Ústavy umění a designu v Plzni (2002-2004), mediální a didaktickou ilustraci tamtéž (2004-2007) a Akademii výtvarných umění v Praze (2006-2012; ateliér Grafika II, prof. Vladimír Kokolia). V roce 2013 obdržel Cenu kritiky za mladou malbu s přesahy, respektive obdržel druhé místo (první nebylo uděleno). Pravidelně vystavuje od roku 2006, mezi jeho výrazné projekty patří Explorerista (Galerie OFF/FORMAT, Brno, 2012), Magnet 7/69 (Nau Gallery, Praha, 2013), Kultovní výstava (Fait Gallery, Brno, 2014), Podprahově (společně s V. Kokoliou, Galerie Jelení, Praha 2014), Díra ve vzduchu (GaVU, Cheb, 2015), Papírová zeď (Galerie Vyšehrad, Praha, 2015) nebo Kolonie B (Strom Art Gallery, Brno, 2016). Basjuk patří mezi autory nejmladší generace, kteří pracují s rozmanitým a mnohovrstevnatým dědictvím malby s respektem a zároveň bez rozpaků. Do obrazu integruje jak motivy a metody procesu poznávání (z dětství, věda, minulost) spojené s dobrodružstvím a cestovatelskými výpravami, tak také mimoevropské kulturní impulsy, především z oblasti dálného Východu a monzunové Asie. V posledních realizacích reflektuje také změny společenské atmosféry, názorovou radikalizaci a hodnotové proměny, jež se kolem nás odehrávají.

Výstava nazvaná Přenos do kolonie B navazující na brněnský projekt Kolonie B. (Strom Art Gallery, Brno, trvá do 15. 7. 2016) si žádá vysvětlení. Autor vnímá „kolonii“ jako metaforickou možnost, jak si stvořit alespoň modelově „lepší místo pro život“: „Jestliže je současný stav bytí, myšleno současný společenský systém plánem A, a pokud jsme s ním nespokojeni, je vytvoření kolonie s novými vlastními pravidly plánem B. Basjuk použil plán B pro vytvoření bezpečného místa bez fašismu, xenofobie a jiných nesmyslů. Jedním ze startovacích podnětů pro kolonii byl Československý film z roku 1968-69 Kolonie Lamfiery, který byl natáčen na Krymu ve spolupráci se sovětským štábem, před a po okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy. Film nejen dost připomíná dobou vzniku současné pokusy Ruska nastolit nový svaz, ale i obsahově velmi kooptuje se současným stavem. Hlavním hrdinou filmu je člověk, který po nikom nic nechce, je soběstačný a nepotřebuje se začlenit do systému. Je nejen podezřelý, ale nakonec se ve filmu stává i obětí vraždy.“ (Z poznámek autora).

Výstava Přenos do Kolonie B.  na pozadí tematizace osobně prožívaného příběhu dekonstruovaného (odkazy, nápovědi) v materiálních výstupech (fiktivní kolonie B jako metafora hrozící vnitřní emigrace) paralelně rozkrývá a odkouzluje tendence a strategie, jež používají ideologie ke svému společenskému etablování a posléze tragickému naplnění. Je to Basjukovo kritické umělecké memento, jež je zároveň silným romantickým gestem i individuální poetickou výpovědí o současnosti jako takové.

basjuko.blog.cz

Kurátor výstavy: Petr Vaňous