Základem tvorby Ondřeje Doskočila je pozorování obyčejnosti. Ve svých videích zachycuje subtilní rozhraní nevědomých a naučených úkonů. Skrz perspektivu gest sleduje dvě protikladné činnosti – na jedné straně práci, soustředění a šum pracoviště a na druhé straně trávení volného času, koníčky a s nimi spojenou fetišizaci předmětů a manipulací s nimi. Jeho zájem o lidskou aktivitu – ať už svět práce nebo obsesi koníčky a volnočasovými zálibami – je zobrazován vždy se stejnou pozorností a vlastně i něhou s jakou se objekty jeho pozorování věnují svým koníčkům.

Ondřej Doskočil studoval v ateliéru Intermédia III pod vedením Tomáše Vaňka na pražské AVU.