Výstava byla připravena ve spolupráci galerie Kabinet T. s galerií G18.

Výstavní spolupráce Ondřeje Filípka a Stelly Geppert (D) je příležitostí dialogicky, mezigeneračně, vystavět dva výrazné umělecké soubory, jejichž společný jmenovatel spočívá v invenční transformaci psychologie i tělesnosti lidské figury a vymezování a reflexe lidského prostoru. Oba autoři pracují s figurální tělesností, Filípek přímým sochařským způsobem a Geppert tělesnost transformuje skrze záznam pohybové akce. Dynamika psychické expresivity je u Filípka přítomna ve zdánlivé uzavřenosti tvaru, explicitně v deformacích a vymezování prostředí pomocí objektů. Geppert také pracuje s prostředím, s reálnou dynamikou živé tělesnosti, z ní vznikají a zůstávají kresebné záznamy expresivního charakteru. Jde o dva způsoby transformace psychické dynamiky. Vzájemnost obou přístupů umožní distanci od běžného vjemu sochařské instalace právě konfrontací s absencí tělesnosti v konceptuálních kresbách a performancích.

 

Kurátorka: Iva Mladičová