Než se vydáme na průzkum komplikované historie této budovy – mimochodem, která část historie bouřlivého dvacátého století přímo v srdci Evropy není komplikovaná – seznamte se s naším milým protagonistou Ondřejem. Jeho zájem o Inwaldovy sklářské podniky není dán pouze uměleckým výzkumem, ale souvisí také s další oblastí Ondřejových aktivit – výrobou brýlí. V roce 1878 nechal Josef Inwald postavit největší sklárnu a rafinerii v Praze. Po jeho smrti výroba více či méně úspěšně pokračovala po dobu první a druhé světové války, po roce 1945 se pak stala součástí slavné Škodovky. Konec výroby přišel až po roce 1989, kdy byly budovy Inwaldu jedna po druhé strženy kvůli stavbě Zlíchovského tunelu. Výstava v Galerii Kostka nám představí Ondřejův osobní pohled na továrnu, která byla po celé století součástí smíchovské krajiny, než se stala tím, čím je dnes – prostorem pro živé umění.

 

Kurátor: Piotr Sikora 

Vernisáž výstavy: 26. 11. 2019