OPEN CALL 2019 / SKUPINOVÝ PROJEKT

Výzva pro 3 umělce / umělkyně, kteří se ve své praxi dotýkají problematiky zemědělství nebo pracují s půdou jako objektem zájmu

– Výzva pro 1 teoretika / teoretičku umění, který/á se zabývá mizením autorství z pohledu současného umění

Pro obory: výtvarná umění, literatura, divadlo, hudba, design, architektura, filozofie, teorie umění a jejich mezioborové průniky

Kdo jsme

Prototyp je platforma pro současné umění, která se zaměřuje na tvůrčí proces, jeho mapování, prožití a transformaci skrze něj. Zabýváme se projekty, které prolínají kurátorskou a uměleckou praxi a jejich výsledná podoba se formuje během procesu společné práce. V roce 2019 se věnujeme tématům “mizení autora” a “půda”. www.studio-prototyp.cz

Skupinový projekt

Umělci vybraní na základě Open Call se budou spolupodílet na realizaci projektu jehož širším tematickým rámcem je půda a zemědělství. Konkrétní podobu projektu si určí umělci na základě společné diskuse. Výstupy projektu budou prezentovány prostřednictvím pracovního web blogu / případně tištěné publikace a dále v rámci závěrečné prezentace v prostoru Prototyp. Skupina rezidentů se bude setkávat od dubna do září 2019 v modu:

2x přípravná schůzka

1x intenzivní

4 denní workshop / výlet

1x závěrečná schůzka

prezentace výstupů

Co nabízíme

– honorář ve výši 7.000,- pro každého člena skupiny

– finanční podporu projektu a doprovodných akcí

– PR výstavy a doprovodného programuorganizační zajištění a technickou podporu

– představení projektu v prostoru Prototyp, prezentace formou web blogu / publikace k tématu ztráta autorství s výstupy projektufotodokumentaci a zajištění schůzek, pomoc při realizaci a instalaci prezentace

Požadované dokumenty a termíny

– pdf portfolio a CV

– motivační dopis nebo popis aktuálního pracovního rozpoložení a vztahu ke skupinové práci v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4

Přihlášky v českém jazyce včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky v jednom mailu s předmětem opencall 2019 na adresu st.prototyp@gmail.com do neděle 31.března 2019.

Přílohy pojmenujte opencall2019_obsah souboru (CV etc..)_jmenozadatele, velikost všech souborů dohromady nesmí přesáhnout 10 MB.Výsledky budou zveřejněny na webu www.studio-prototyp.cz  a FB https://www.facebook.com/studioprototyp/ nejpozději 8.dubna 2019, úspěšní uchazeči budou o výsledcích Open callu informováni písemně.

Galerie Prototyp se nezavazuje odpovídat neúspěšným uchazečům a vyhrazuje si právo archivovat zaslané žádosti, dále si vyhrazuje právo odmítnout kteroukoliv žádost bez odůvodnění svého rozhodnutí.