Spolek Pragovka For Art, z.s. vznikl na konci roku 2017 a navázal na činnost neformální skupiny umělců působící v areálu prvorepublikové továrny od roku 2010. Prostor Pragovka Gallery fungující od ledna 2018 je v tuto chvíli rozdělený na tři výstavní prostory: Entry, Rear a Pop-up.

 

Entry se soustředí převážně na konceptuální, sólové či menší skupinové projekty, Pop-up cílí hlavně na média tradičního rázu (malba, socha atp.) a hala Rear se soustřeďuje na kurátorské celky či větší skupinové výstavy. 

 

Pro rok 2021 vyhlašujeme open call na téma „Tichá síla Uncool Being“, kterým se snažíme nabídnout pomocnou ruku komunitám, které si razí vlastní linii výtvarného i koncepčního směřování. Zároveň cílíme i na nenapravitelné snílky, kteří současnou environmentální krizi hodlají řešit v rámci svého uměleckého vyjádření.

 

Více informací naleznete zde