Galerie XY vyhlašuje open call pro rezidenční pobyty v roce 2021. V letošním roce nabízíme termín rezidencí v delším časovém období – můžete se přihlašovat průběžně a zvolit termín od května do listopadu. Vybráno bude celkem 6 projektů, délka rezidence je 7–20 dní a je určena pro 1–5 osob/skupinu. Výzva není věkově omezená. Výzva je otevřená pro umělce, kurátory a architekty z ČR i zahraničí.

  

Rozhodujícími kritérii jsou:

– kvalita předloženého záměru

– propracovanost předložené žádosti

– návaznost na místo, ve kterém bude pobyt realizován

 

Při výběru budou zohledněna kritéria umělecké kvality, propracovanosti tvůrčího záměru a návaznost na místo, ve kterém chtějí tvořit. Cílem je vybrat projekty, které budou buď výzkumné nebo s potenciálem bezprostřední realizace ve veřejném prostoru. Vybráno bude celkem 6 projektů, z toho projekty z oblasti výtvarného umění a projekty z oblasti architektury. Výzva je otevřená jak pro jednotlivce, tak pro umělecké skupiny.

 

Výtvarné rezidence budou koncipovány jako “výzkumné” a jejich cílem je výhradně práce na díle bez ohledu na jeho následnou realizaci v bezprostřední časové návaznosti na tvůrčí pobyt. 

 

Rezidence určené pro architekty budou zakončeny realizací díla ve veřejném prostoru v Olomouci. Součástí rezidenčního pobytu pro architekty, který nebude mít výstup realizací ve veřejném prostoru je uskutečnění workshopu, přednášky nebo master class v Galerii XY. 

 

Každá rezidence je zakončena veřejnou prezentací celkové tvorby autora v Galerii XY nebo přednáškou. Prezentace mohou probíhat přímo v interakci s návštěvníky nebo online (v závislosti na daných aktuálních opatřeních). 

 

Po dobu rezidence bude pro rezidenty zajištěno zdarma ubytování, prostor pro tvorbu v kulturní instituci v historickém centru města na Dolním náměstí (viz foto), produkční a propagační podpora.

  

Prosíme zájemce o zaslání:

– strukturovaného životopisu

– odkazu na webové stránky nebo portfolia v PDF

– motivačního dopisu a tvůrčího záměru (max. 2500 znaků)

– preferovaný termín a délka rezidence

 

na e-mail: rezidence@xyolomouc.com 

kontakt: Mgr. Monika Beková, +420 728 570 608

 

Rezidenční pobyty budou probíhat od května do listopadu 2021, je možné se tedy hlásit průběžně, avšak s dostatečným předstihem vzhledem k preferovanému termínu. 

 

Více (fotky prostoru, předchozí rezidenti): http://www.xyolomouc.com/home/rezidencni-vyzva