Přihlášky k účasti na dalším ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého můžete podávat na následujícím odkazu:
https://www.works.io/organizations/jindrich-chalupecky-award/cena-jindricha-chalupeckeho-2019

Místo konání výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2019
– Moravská galerie v Brně

Porota v mezinárodním složení: 

– Zdenka Badovinac (SI)

– Vjera Borozan (CZ)

– Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (CM/ DE)

– Lenka Klodová (CZ)

– Michal Novotný (CZ)

– Laurel Ptak (US)

– Vasif Kortun (TR)

 

Ocenění pro laureáta 30. ročníku: 

– stipendijní pobyt v New Yorku ve spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited 

– částka 100.000,- Kč na realizaci nového uměleckého díla, výstavy, publikace či jiného autorského projektu

– podporu SJCH při zajištění dalších výstav, projektů a prezentací v ČR a zahraničí
 

Ocenění pro finalisty 30. ročníku: 

– Divácká Cena Českých center – rezidenční pobyt v rámci mezinárodní sítě Českých center

 

Podmínky pro udělování ceny:

– Cena Jindřicha Chalupeckého je určena vizuálním umělcům žijícím nebo působícím na území České republiky, kteří k 31. prosinci kalendářního roku, ve kterém se uskuteční finále Ceny a vyhlášení laureáta, dosáhnou věkové hranice maximálně 35 let. Státní občanství ČR není podmínkou.

– Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělcům pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

– Umělci, kteří byli v minulosti ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, ale nezískali titul laureáta, se mohou přihlašovat opakovaně.

– Umělecké dvojice a skupiny se mohou hlásit společně (v rámci přihlašování vytvořením jednoho společného portfolia). Společnost Jindřicha Chalupeckého nicméně v těchto případech nemůže garantovat jiné finanční podmínky pro účast, než jaké jsou stanoveny pro jednotlivce. V případě získání titulu laureáta dvojicí nebo kolektivem autorů může SJCh garantovat rezidenční pobyt v New Yorku taktéž jen pro jednu osobu. SJCh bude v takových případech usilovat o získání další finanční podpory, nicméně ze strany umělců na ni nemůže být činěn nárok.

– Udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého je vypisováno jako soutěž, do níž se přihlašují umělci sami. Odborníci z oblasti výtvarného umění mohou zároveň nominovat umělce skrze emailovou adresu info@cjch.cz. Nominovaní umělci budou vyzváni zástupci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, aby se do soutěže přihlásili.

– Přihlašování probíhá online skrze platformu works.io. Při případných technických potížích při přihlašování nabízí Společnost Jindřicha Chalupeckého umělcům asistenci.

Výběr finalistů:

– O udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého rozhoduje nezávislá porota odborníků v oboru vizuálního umění, kterou jmenuje Správní rada Společnosti Jindřicha Chalupeckého s přihlédnutím k návrhům zakladatelů a členů Společnosti. Porota je sedmičlenná a jejími členy jsou jak občané České republiky, tak zahraniční odborníci, nejlépe v poměru 4:3. Členství v porotě je ohraničeno na dobu tří let. Společnost Jindřicha Chalupeckého nemá právo ovlivňovat rozhodnutí poroty. Výběr finalistů a laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého je výsledkem konsensu členů poroty, založeném na intenzivní společné diskusi a důkladném procesu selekce.

– Porota vybere pět finalistů, jejichž práce budou představeny v jedné z partnerských institucí, tj. v Národní galerii v Praze nebo Moravské galerii v Brně. Během konání této výstavy porota zvolí laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého pro příslušný rok, jehož jméno vyhlásí a Cenu mu předá během slavnostního ceremoniálu.

Harmonogram 30. ročníku Ceny:

podzim 2018
konec přijímání přihlášek

leden 2019
vyhlášení pěti finalistů

září 2019 – leden 2020
výstava Finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019 v Moravské galerii v Brně- Pražákův palác

listopad 2019
slavnostní vyhlášení laureáta 30. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého

______________

Podpora a partneři projektu:

Spolupořadatel:
Národní galerie v Praze

Hlavní partneři:
Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, J&T Banka

Hlavní mediální partner:
Česká televize

Partneři:
Moravská galerie v Brně, Centrum a nadace pro současné umění Praha, Magistrát města Brna, Státní fond kultury ČR, Česká centra, Městská část Praha 7, Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Česko-německý fond budoucnosti, Institut umění – Divadelní ústav, MeetFactory, Stuchlíková & Partners, Fair Art

Mediální partneři:
Art + Antiques, Artyčok.tv, Artmap, Artalk.cz, Art Viewer, A2, GoOut, Radio Wave, Rail Reklam