IZOLYATSIA (Kyjev, Ukrajina)

Centrum pro současné umění FUTURA vyhlašuje výběrové řízení na tvůrčí rezidenci ve ViaFarini (Milan, Itálie) a IZOLYATSIA (Kyjev, Ukrajina) a kurátorský pobýt v Ark Galerii (Yogyakarta, Indonésie)

1. Tvůrčí pobyt ve ViaFarini (Milan, Itálie): pevné datum: 1. – 30. října 2016

Rezidence je určena českým umělcům nebo umělcům, kteří dlouhodobě působí na české výtvarné scéně.
ViaFarini garantuje hradit vybranému rezidentovi ubytování a studio a poskytne nutnou profesionální podporu. A.I.R. Futura uhradí umělci cestovní náklady. Umělec by si měl samostatně zajistit další výdaje jako každodenní výdaje a náklady na případnou produkci.

Více na:
www.viafarini.org

2. Tvůrčí pobyt v IZOLYATSIA (Kyjev, Ukrajina): pevné datum: 1.- 29. října 2016

Rezidence je určena pro českého umělce.
IZOLYATSIA garantuje hradit vybranému rezidentovi ubytování a studio a poskytne nutnou profesionální podporu. A.I.R. Futura uhradí umělci cestovní náklady. Umělec by si měl samostatně zajistit další výdaje jako každodenní výdaje a náklady na případnou produkci.

Více na:
http://izolyatsia.org/

3. Kurátorský pobyt v Ark Galerii (Yogyakarta, Indonésie): pevné datum: 18. 11 – 18. 12. 2016

Rezidence je určena českým kurátorům nebo kurátorům, kteří dlouhodobě působí na české výtvarné scéně.
Ark Galerie garantuje hradit vybranému rezidentovi ubytování a poskytne nutnou profesionální podporu. A.I.R. Futura uhradí umělci cestovní náklady. Umělec by si měl samostatně zajistit další výdaje jako každodenní výdaje atp.

Více na:
http://arkgalerie.com/

———–

Termín pro podání přihlášky je 14. 8. 2016.

Zájemci o rezidenci, prosím posílejte portfolio společně s aktualizovanou verzí svého CV v anglickém jazyce (do 10MB) na caroline@futuraproject.cz

Zájemci o rezidenční pobyt v IZOLYATSIA, prosím přidejte motivační dopis se stručným popisem důvodů zájmu o pobyt v IZOLYATSIA, uměleckých cílů, způsobů využití tohoto rezidenčního pobytu pro svůj další profesní rozvoj atp.

Výsledky výběrového řízení budou známy nejpozději 21. srpna 2016. O účasti na rezidenci budou vybraní umělci informováni osobně. S případnými dotazy se obraťte na Caroline Krzyszton, koordinátorku rezidenčního programu – caroline@futuraproject.cz.