Galerie AMU (GAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro doplnění programu galerie v roce 2024. Výzva je určena českým i zahraničním umělcům/umělkyním a kurátorům/kurátorkám; přihlášky je možné posílat v češtině nebo v angličtině.

 

Výstavní rada GAMU, která vyhodnocuje přihlášené subjekty, preferuje tematické kurátorské výstavy s interdisciplinárními přesahy, případně výstavní projekty založené na uměleckém výzkumu (zejména v oboru fotografie a nových médií). Délka výstav v GAMU se pohybuje mezi třemi a šesti týdny.

 

Seznam požadovaných příloh:

❶ podrobný popis projektu včetně obrazové dokumentace zohledňující i prostorové možnosti galerie (max. 3 normostrany)

❷ strukturovaný životopis předkladatele

❸ stručné životopisy vystavujících umělců včetně ukázek tvorby / odkazů na portfolia

❹ rozpočet výstavy s navrhovanými doplňkovými zdroji financování

 

Projekty je možné přihlašovat elektronicky do 18. 6. 2023 na veronika.danhelova@famu.cz

 

Galerie AMU zajišťuje:

❶ dohled na výstavách

❷ technickou podporu

❸ grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, banner)

❹ základní PR (tisková zpráva, zveřejnění avíza k výstavě na webu a fb, inzerce v tištěné ArtMap, newsletter, TZ na Artalk)

❺ část produkčních nákladů (materiál, instalace, příp. deinstalace výstavy) s ohledem na rozpočet galerie v daném roce

 

Půdorys galerie a fotodokumentace výstavních prostor k nahlédnutí zde: www.gamu.cz/cs/o-galerii/ 

 

Galerie AMU se sídlem na Malostranském náměstí 12 funguje pod Akademií múzických umění v Praze od roku 2008. Jejím posláním je vytvářet zázemí pro prezentaci a kritickou reflexi současného umění se zaměřením na nejmladší generaci tvůrců. Nedílnou součást výstavního programu tak přirozeně tvoří klauzurní a absolventské výstavy z AMU a vybrané studentské projekty z dalších uměleckých škol. Druhou, neméně podstatnou linií galerijní dramaturgie jsou náročnější, kurátorsky uchopené výstavy etablovanějších umělců, českých i zahraničních, jejichž tvorba spadá do oblasti nových médií nebo originálním způsobem překračuje hranice tradičních uměleckých disciplín.

 

Kontaktní osoba • Veronika Daňhelová

veronika.dahelova@famu.cz 

+420 603 425 057