Open Studios Art Hub je nezávislá platforma pro současné vizuální umění, která usiluje o systematickou podporu lokálních uměleckých scén. Každoročně pořádá festivaly otevřených ateliérů v Brně a v Ostravě, které poskytují jedinečnou možnost neformálních setkání s umělci a umělkyněmi v místech, jež veřejnosti obvykle zůstávají skryta. Spolek pravidelně organizuje také přednášky a setkání umělců s předními kurátory, galeristy a kritiky s cílem rozvíjet kontakty napříč uměleckou scénou a podporovat komunitní sounáležitost.

 

Významnou součástí platformy je i roční rezidenční program pro mladé absolventy FaVU VUT s názvem Inkubátor Open Studios. Inkubátor slouží k podpoře mladých umělců na začátku jejich kariéry. Dva vybraní umělci mohou celý rok zdarma využívat ateliér v jednom z brněnských uměleckých klastrů. Součástí rezidence jsou pravidelná setkání s předními kurátory, galeristy a kritiky.

 

Více informací na webu Open Studios Art Hub .