11.30, 4. patro, FAMU, místnost 423 – dílna
17.30, 2. patro, FAMU, místnost U2 – přednáška

Zvukové a obrazové vjemy jsou v audiovizuálních médiích obvykle rozděleny do dvou různých formátů. V dějinách médií však existuje i opačný trend, který usiluje o sjednocení obou vjemů do jediného synestetického zážitku. Autorka v rámci dílny představí postupy, které ve vlastní tvorbě využívá pro vzájemný převod obrazu a zvuku. V prostředí analogovém to bude vizualizace zvukových vln pomocí synchronátoru, v digitálním prostředí pak transformace zvuku do generativního obrazu. Odpolední přednáška představí historický vývoj experimentování s abstraktní vizualizací hudby od Chladniho obrazců až po současné výkonové lasery a generativní grafiku.

Tina Frank je vizuální umělkyně a designérka. Přednáší na Univerzitě umění a designu v Linci, kde také vede katedru vizuální komunikace. Od roku 1995 se profesionálně zabývá grafickým designem, zaměřuje se na web a hudební nosiče. Do jejího zájmu spadají témata vizuální kultury, digitálního publikování a synestetické experimenty. Několik let pořádá bienále Multiply zaměřené na transdisciplinární praxe v designu vizuálních médií. Její vlastní, převážně abstraktní tvorba, bývá prezentována v galeriích i na festivalech experimentálního filmu v různých zemí světa. Vytváří instalace, koncertní projekce, videa pro hudbu a audiovizuální performance.

Spolupracuje mimo jiné s Peterem Rehbergem, Christianem Fenneszem, General Magic, Florianem Heckerem, nebo Ivanem Pavlovem. Její video Chronomops získalo v roce 2006 zvláštní cenu festivalu Diagonale pro inovativní experimentální film.

Více na http://www.tinafrank.net