Přednáška se bude zabývat možnostmi pohyblivého obrazu na poli vizuálního umění. Bude se týkat mimo jiné stylizace, zacházení se znakem, specifičnosti užití pohyblivé kresby. Budeme se ptát po způsobu, jak počítač „chápe“ kresbu a počítačem generovanou grafiku, zmíníme se i o pojmu „uncanny valley“. Konečně se budeme zabývat vztahem mezi pohyblivým obrazem a statickým objektem.

Matěj Smetana (nar. 1980) se do povědomí diváků i teoretiků umění se výrazně zapsal jako autor konceptuálně laděných objektů a počítačových animací, přičemž obě tato média tvoří komplementární roviny jeho tvorby. Náměty čerpá z nejrůznějších sfér – přetváří symboly národní identity, pracuje s reálnými či fiktivními emblémy, inspiruje se sci-fi literaturou, filmem. Odmítá vnímání své tvorby skrze politické obsahy a uchyluje se k záměrně stanovené ignoranci vzhledem k možným či předem proklamovaným významům svých děl. Tímto přístupem kladoucím důraz na absolutní hravost na jedné straně a na otázky po fundamentální povaze reality na straně druhé se Matěj Smetana odlišuje od značné části autorů jeho generace.

http://www.matejsmetana.net/home-1

Místo:
FAMU, Smetanovo náb. 2
Učebna U1, 1. patro.

Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, jiných vysokých škol i pro veřejnost. Konají se 1x za 14 dní, jsou v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

Cyklus pořádá FAMU –
Katedra fotografie a Centrum audiovizuálních studií.