V prostoru Kotelna Gallery bude vystavena nová série pláten, která zobrazují
kontrast náboženského, či historického obrazu a jeho obsahu ve vztahu se
současným světem. Odklonění od reality s absurdní kombinací postav vytváří
mystifikační hru děje, která si zahrává se světem banality, fikce.
Ve stejném prostoru bude také vytvořena Site-specific instalace. Openmindz360

Marek Nenutil se narodil v roce 1978. Již od malička na něm bylo znát, že mu v
žílách koluje výtvarné umění. V roce 1992 ho oslovil tepající pouliční život a
začal se věnovat graffiti. To mu ostatně zůstalo, malováním ve veřejném prostoru
se zabývá dodnes. Marek Nenutil, známý také jako Openmindz360 je známým
představitelem neoficiální výtvarné scény na Ostravsku, ovšem jeho tvorbu nelze
zužovat pouze na streetart. Kromě malby větších pláten olejovými, akrylovými či
aerosolovými barvami tvoří také skulptury, prostorové instalace, trojrozměrné
dekorace, loutky, navrhuje oblečení a dokonce ilustroval několik knih. Umělecky
ztvárnil již několik desítek interiérů a další stále přibývají. Založil dnes už
zaniklou uměleckou skupinu Heroes a několikrát se ukázal v televizních pořadech
(Kultura, Salon, Letadlo,jak se staví sen), ve kterých jako správný umělec prezentoval své dílo. Vystavoval jak v České republice, tak v zahraničí a jeho obrazy a díla jsou
zastoupeny převážně v soukromých sbírkách