První ze tří výstavních bloků projektu Order of Sonic Chaos s názvem Ephemeral Shrine propojuje zvukové objekty a výtvarné umění do jedinečné instalace v prostorách katakomb. Vystavené rituální zvukové nástroje a objekty využívají princip psychoakustických efektů, ultrazvuku a kontrolované rotace. Vycházejí z umělecké praxe stejnojmenného kolektivu Order of Sonic Chaos, který některé z těchto objektů využíval při zvukových ceremoniích již od roku 2015. K výtvarné spolupráci byli přizvání vizuální umělci František Hanousek a Jakub Hájek, kteří při této příležitosti pracují s motivy parafikce, bolesti a rezonance tělesných orgánů. K využití instalace jako nástrojového rozhraní pro koncertní situaci byla přizvána zvuková umělkyně a skladatelka Natálie Pleváková.

 

vystavující: Angakok Thoth (SK), František Hanousek (CZ), Jakub Hájek (CZ), Jonáš Gruska (SK)