Zahajovací událost třídílného site-specific projektu Order of Sonic Chaos, který se odehraje 18. 8. – 14. 9.

 

Order of Sonic Chaos je jednorázovým projektem Terénu v kurátorské koncepci zvukového umělce Jonáše Grusky. Průběžný měsíční program se skládá ze tří částí, které autorsky připravují lokální i zahraniční umělecké osobnosti a kolektivy. Každá z nich nabídne dočasnou audiovizuální instalaci přístupnou v denních otevíracích hodinách, hudební performance, setkání s autory a autorkami a komentované prohlídky.

 

Ve warm-up večeru představíme východiska, program a umělecké týmy projektu Order of Sonic Chaos, který připravujeme speciálně pro prostory katakomb Centra experimentálního divadla pod Zelným trhem v Brně. Kolektiv MSHR (Brenna Murphy, Birch Cooper) uvede projekci audiovizuálního díla Material Sentience Habitat Ring (2020), ve kterém počítačově generované zvukové a sochařské kompozice splétají formální abstrakce odrážející složitou dynamiku přírodních systémů a lidského vnímání. Kolektiv EJTECH (Judit Eszter Kárpáti, Esteban de la Torre) provede živou audiovizuální performance, která vychází z jejich aktuálního výstavního projektu XENOPTYX (Horizont Gallery, Budapešť) zabývajícího se novou spiritualitou a materialitou. Jonáš Gruska uvede psychoakustickou performance s rotujícími reproduktory a program uzavře AstraZeneca eklektickým soundcloud core dj setem.

 

Více informací zde.