Šestý ročník bytového projektu 4 OKNA je zaměřený na archivy a databáze. Orientační základny prostřednictvím neviditelné práce jejích zhotovitelů vytváří pro veřejnost jednu z možných cest k umění. Vyzvali jsme čtyři zakladatele různých informačních platforem, aby představili svůj způsob, jak informace přibližují uživateli a co je k rozhodnutí pro tuto práci vedlo.

DOC ALLIANCE – Nové možnosti pro celovečerní dokumenty
Projekt Doc Alliance vznikl jako výsledek tvořivého partnerství 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu: CPH:DOX Copenhagen, DOK Leipzig, FID Marseille, MFDF Jihlava, Planete Doc Film Festival a Visions du Réel Nyon a od roku 2013 také portugalský festival Doclisboa. Cílem iniciativy Doc Alliance je prosazování žánru dokumentárního filmu, podpora jeho rozmanitosti a kontinuální propagace kvalitních autorských dokumentárních snímků.