Šestý ročník bytového projektu 4 OKNA je zaměřený na archivy a databáze. Orientační základny prostřednictvím neviditelné práce jejích zhotovitelů vytváří pro veřejnost jednu z možných cest k umění. Vyzvali jsme čtyři zakladatele různých informačních platforem, aby představili svůj způsob, jak informace přibližují uživateli a co je k rozhodnutí pro tuto práci vedlo.

VVP AVU je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy.