Výstava Ornagramy rozvíjí pomocí počítačové technologie téma konfrontace moderní civilizace a přírody. Jiří Němec se dlouhodobě zabývá sledováním pohybu rostlin a živočichú a jejich záznamem, který pak transformuje do digitální obrazové prezentace. Jeho projev tak múžeme chápat jako specifickou formu „mezi-druhového umění“, které vzniká z umělcovy komunikace s rúznými entitami přírodního světa, jejichž projevy byl osloven. Jsou to v jistém smyslu společná díla Jiřího Němce a těch nesčetných bytostí a sil, jež dokládají, jak je naše imaginace živena a utvářena oním rozsáhlým polem „více než lidského světa“ – jeho divokou spontánností a tajemným tancem, jenž nemúžeme mít nikdy zcela pod kontrolou, ale do jehož plynutí se múžeme zapojit a tvořivě ho rozvíjet. Ornagramy jsou výzvou, abychom svou kulturu i vlastní lidskost chápali v širších eko-spirituálních souvislostech, abychom si uvědomili, že jsme součástí „jednoho posvátného společenství života“.

Autorem výstavy je PhDr. Jiří Zemánek.