Oskar Kokoschka, Portrét neznámého muže?

Přednáška z cyklu Jedno dílo / jeden svět, ve kterém Západočeská galerie seznamuje veřejnost s významnými díly ve svých sbírkách, rozkryje identitu zobrazeného muže na grafice Oskara Kokoschky. Grafikou se umělec zabýval celý život paralelně ke své malbě a patří k jedinečným příspěvkům světového umění 20. století. Grafický list ze sbírek byl nově určen a náleží k rané umělcově tvůrčí fázi. Zaujme expresivitou rysů portrétovaného, stylem, který Kokoschka dále intenzivně rozvíjí. S jeho okolnostmi, tvůrčím vývojem i dalším dílem Oskara Kokoschky vás seznámí kurátorka Eva Bendová.