kurátorka: Katarína Uhlířová
Výstava vznikla v rámci Festivalu Fotograf.

Fotografie a krajina, toto slovní spojení nemusí nutně znamenat jen hledání krásného obrazu či jeho výseku, může se mnohem hlouběji dotýkat podstaty hledání, putování i porozumění životu člověka v krajině, v přírodě, tedy i ve světě. Putování krajinou může být citlivým romantickým hledáním vlastních kořenů, jako je tomu v případě Jaroslava Anděla nebo pokorným voláním po záchraně krajiny a touze po harmonickém splynutí s ní jako v případě spřízněného slovenského umělce konceptuální povahy Michala Kerna.

Jaroslav Anděl (1949, Znojmo) vystudoval fotografii na filmové a televizní fakultě AMU (1967 – 1972) a dějiny umění na UK v Praze (1969 – 1973). V druhé polovině sedmdesátých let vystavil například fotografický cyklus Tráva. Máchovská pouť na Bezděz a do Krkonoš je svou povahou i podstatou již konceptuální. Fotografie se v rukou Jaroslava Anděla stává mediem, které uchovává rozhledy z cest jen o trochu trvaleji než pouhé oko. Jaroslav Anděl kráčí krajinou, nechává volně plynout myšlenky … a také fotografuje.