Osobnost a dílo Františka Kupky z pohledu bádání
Provází Helena Musilová
Cena: 50 Kč + vstupné (vstupenka z výstavy zůstává v platnosti i na další přednášky, u nichž zaplatíte pouze lektorský poplatek) /
Doba trvání: 60–90 min. / Místo setkání: u pokladny

Salmovský palác
Hradčanské nám 1
Praha 1