Ostrov Knížák – ostrov, ekosystém, kde pro svou izolaci dochází k pozoruhodnému vývoji tamního života a odlišnost od okolní pevniny je zcela patrná. V tomto přirovnání je možné spatřit paralelu s vývojem osobnosti a díla českého umělce Milana Knížáka, který vybudoval nevšední a komplexní dílo oslovující vše, co je pro kulturu a etiku člověka důležité.

  

Pokud se soustředíme na osobu Milana Knížáka, je příhodné poukázat na veškeré důležité pozice či etapy jeho života jako umělce, ale i veřejně známé osoby. Jako významný multimediální umělec se přímo podílel na formování společensky kulturního dění v ČR, zároveň však jako ředitel východní sekce skupiny FLUXUS obohatil okolní svět o svůj rázný a nespoutaný projev. Ohlédneme-li se zpět na jeho působení ve funkci rektora Akademie výtvarných umění v Praze či Generálního ředitele Národní galerie Praha je pochopitelné, že tento „fenomén“ bývá tak rozporuplně přijat z řad odborné i široké veřejnosti. Zároveň je však jméno Knížák až symbolem či důmyslnou reklamní značkou rozpoznatelnou pro mnohé generace.

  

Ač je výše popsané pro pochopení významu umělce nesporné, hlavním záměrem výstavy je připomenutí všestrannosti umělce a jeho širokospektrálního díla. Výstava akcentuje především práce, které se zabývají architekturou, designem, módou, životním stylem a představuje vizuální zážitek, který je inspirován knihou Milana Knížáka Sny o architektuře. Součástí koncepce je prezentace moderního a nadčasového interiéru vycházejícího z tematických motivů umělce. Instalace vytváří snové obydlí na magickém místě, na ostrově Knížák.

  

kurátor: Filip Kazda