speciální výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie u příležitosti otevření dalších prostor edukačního centra v Colloredo-Mansfeldském paláci
U příležitosti oficiálního otevření nové části Edukačního centra veřejnosti 1. června, tedy na Mezinárodní den dětí, připravilo edukační oddělení GHMP speciální sobotní výtvarný workshop.
Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si tvořit v nových prostorách a otestovat vybavení temné komory v praxi – vytvořit si za asistence edukátorek černobílé fotografické zvětšeniny z klasického svitkového filmu, dokumentujícího prostředí Colloredo-Mansfeldského paláce. Dále budou moci v nové části malířského ateliéru realizovat malbu na malířských stojanech, inspirovanou barokně-rokokovou ornamentální výzdobou historických interiérů paláce – piana nobile.