Otevření nové stálé expozice v Galerii moderního umění v Hradci Králové rozdělené do dvou částí – Posledních padesát let, jejíž kurátorem je Tomáš Pospiszyl, a Minulé století – dvacet osobností, kterou kurátoruje Petra Příkazská.

 

Vernisáž se vzhledem k aktuální epidemiologické situaci konat nebude.

 

Posledních padesát let

27. 11. 2020 – 30. 9. 2023

Současné umění zatím nemá své dějiny. Nedává proto smysl vyprávět jeho příběh chronologicky, ale spíše tematicky, s důrazem na různorodost přístupů jednotlivých umělců a umělkyň k výtvarné tvorbě. Expozice současného umění Galerie moderního umění v Hradci Králové podstatnou měrou vychází z její nedávné akviziční činnosti. Představuje umělce a umělkyně střední a mladší generace, kteří se do veřejných sbírek prosazují teprve v posledních letech. Za hranici současného umění považujeme přelom 60. a 70. let minulého století. Jako důležitou okolnost jeho vzniku vnímáme rozvoj konceptuálního, na myšlence postaveného umění a vzrůstající různorodost forem a obsahů umělecké tvorby. V současném umění nenacházíme jednotný styl. Každý umělec, každá umělkyně si vytváří vlastní jazyk. Nevyjadřují se jen malbou nebo sochařstvím, ale čím dál častěji také fotografií, performancí, filmem, videem, textem, digitálními technologiemi a mnoha dalšími způsoby. Kromě formální nejednotnosti je častým znakem současného umění i to, že nepřipomíná tradiční umění. Daleko víc se blíží vědeckému výzkumu, terapeutické činnosti nebo například sociálně aktivistickým projektům.

 

Kurátor výstavy: Tomáš Pospiszyl

 

Minulé století – dvacet osobností

27. 11. 2020 – 30. 9. 2023

Tradiční výklad umění moderny 20. století je chronologický a lineární. Obvykle je postaven na výběru jednotlivých charakteristických mistrovských děl řazených do logického sledu, v němž jeden styl střídá druhý. Tato historická logika je však výsledkem zaujatého, subjektivního výběru, do něhož zasahovali nejen samotní umělci, ale významnou měrou též kritikové, obchodníci, sběratelé a historikové.

Expozice Minulé století – dvacet osobností se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích, neboť přes všechny pochybnosti je umění 20. století stále dílem jednotlivců, kteří svým osobitým způsobem přistupovali k otázce umělecké tvorby. Každý z vybraných umělců rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se překročit dobové přemýšlení o umění či posunout jeho vnímání mimo běžné standardy. V řadě případů k tomu docházelo nejen prostřednictvím samotných děl, ale i teoretickými úvahami, osobní angažovaností ve veřejném prostoru či pedagogickým působením.

Jakkoli je to obtížné, snaží se expozice v maximální možné šíři představit umění jako mnohotvárný prostor, v němž se stále více pohybovaly i ženy, které právě v tomto století dosáhly určité míry rovnoprávnosti bez ohledu na genderové role.

 

Kurátorka výstavy: Petra Příkazská

Odborná spolupráce: Kateřina Křížkovská, Judita Kožíšková, Anna Zemanová

 

———————

Expozice Posledních padesát let a Minulé století – dvacet osobností obdržely finanční podporu a záštitu Ministerstva kultury České republiky.

Partneři: Královéhradecký kraj, Národní galerie Praha, Východočeská galerie v Pardubicích

Mediální partneři: jlbjlt.net, artalk.cz, ArtMap, Hradecká Drbna

 

Odborný garant výstav: Michal Novotný

Architektonické řešení: Tomáš Svoboda

Grafický design: Cindy Kutíková & Jiří Mocek

Produkce: Anna Zemanová

Restaurování: Jana Chalupová, Nikol Paúrová, Klára Velíšková, Barbora Bartyzalová

Poděkování: Milan Grygar, Jitka Svobodová

Instalace: Miroslav Podhrázský, Zoran Ujević, Josef Zavoral

Edukace: Helena Šestáková, Patricie Kaválková

 

Facebook