Autorská selekce filmů žánru Nyau Cinema. Stejně jako filmy Nyau komunikují se svým divákem a burcují jej k aktivní účasti, komunikují též jejich instalace s konkrétním prostorem, pro nějž jsou určeny. Filmy Nyau nabourávají stereotyp časového a prostorového zážitku s filmem; záměrně se vzdalují západnímu vnímání času a vybočují z linearity současného narativního filmu.

Více viz http://www.pifpaf.cz/cs/samson-kambalu-nesnesitelna-lehkost

Akce je součástí 14. ročníku Přehlídky animovaného filmu v Olomouci.