PAF 2021 (c) Robert Finkei

PAF Olomouc se odkládá.
Tradiční adventní termín byl již podruhé více našim přáním než možnou realitou pandemické doby.

PAF Olomouc 2021: Passion and feelings. Third Millennium. 20. Přehlídka filmové animace a současného umění

 

Jaká je animace třetího tisíciletí? Jaké je umění třetího tisíciletí? Jaká je hudba třetího tisíciletí? Jaké jsou hry třetího tisíciletí? Jaký je pohyblivý obraz třetího tisíciletí?

 

Zajímají nás kotvící body minulosti nebo současnosti s možnými přesahy k úvahám o budoucnosti daných oblastí. Dramaturgie letošního ročníku přináší představu o proměnách umění na počátku třetího tisíciletí v oblastech, které jednotlivě sleduje na úrovni dialogu s umělci, kurátory, animátory, filmaři, skladateli, historiky, teoretiky a pedagogy.

 
web
fb event
akreditace