Kurátorská platforma PAF uvede další ze série prezentací a diskuzí, které se vztahují ke specifickým kurátorským principům současného umění.

 

První příspěvek se zaměří na zveřejnění finalistů soutěže Jiné vize CZ 2022. Přizvaný kurátor letošního ročníku soutěže Šimon Kadlčák představí svou koncepci výběru deseti děl v rámci soutěže mapující letos již šestnáctým rokem českou produkci pohyblivého obrazu.

 

Kurátorka Sára Märc se zaměří na možnosti a vize pražského kulturního prostoru Cross Attic, jehož dramaturgie zkoumá hybridní formy tvorby a sdílení performativní praxe. Jedním z kurátorských záměrů je propojovat umělecké a akademické výzkumy věnující se více_než_lidským entitám, posthumanistickým a queer ekologiím. Jeho důležitou součástí je také rozvoj ne_institucionální podpory a péče.

 

Příspěvek kurátora Petra Dlouhého představí letošní program Studia Performance Art (SPA), kurátorské strategie sdílení zdrojů a stále přítomný nedostatek zkušeností a úskalí při vytváření pevných spojenectví a (trans)lokálních spoluprací.