PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ (PNP) je již od roku 1953 muzeem české literatury. Tvoří ho tři odborná oddělení – literární archiv, knihovna a oddělení uměleckých sbírek. PNP v současnosti spravuje kolem 7 000 000 listinných památek, knih, uměleckých předmětů, grafických listů, obrazů, plastik, předmětů užitého umění, pečuje i o hmotné památky po spisovatelích a sběratelích, např. významnou a bohatou uměleckou sbírku básníka a kritika české moderny Jiřího Karáska ze Lvovic nebo malířů Mikoláše Alše a Josefa Váchala. Jde o více než 12 % národního kulturního dědictví v českých muzeích a galeriích.

 

Fondy PNP byly za poslední dvě desítky let doplněny o více než 1 000 000 archiválií, knih a uměleckých děl. PNP organizuje pro veřejnost výstavy a edukační literární pořady v Malé výstavní síni a Sále Boženy Němcové na Strahově, Malé vile v Praze – Bubenči a především v unikátních prostorech letohrádku Hvězda v Praze – Liboci.

 

SOUTĚŽ NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU

 
Do soutěže Nejkrásnější české knihy roku, kterou společně pořádají Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví, se přihlašuje tradičně více než stovka nakladatelství a porota složená z renomovaných odborníků hodnotí z technického a výtvarného hlediska přes dvě stě titulů. Soutěž má dlouhou tradici – na jejím prvopočátku stál Spolek českých bibliofilů, který bibliofilskou produkci poprvé ocenil již v roce 1929. Pod názvem Československé nejkrásnější knihy byla soutěž uspořádána prvně v roce 1965. Od roku 1993 je uváděna pod názvem Nejkrásnější české knihy roku. 

 

Památník národního písemnictví je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.