Památník národního písemnictví = Muzeum literatury
Památník národního písemnictví se po téměř sedmdesáti letech přestěhoval ze Strahovského kláštera do bubenečské Petschkovy vily a už jako Muzeum literatury otevřel své sbírky veřejnosti. Tisíce archiválií, knih i výtvarných děl, které soustřeďuje ve svých fondech, dostávají příležitost promluvit v novém prostoru, kde jsou prezentovány ve stálé expozici a v kratších tematických výstavách. Stálá expozice zve k návštěvě jako celek, který lze sledovat jako historii literatury. Zároveň je však každý z deseti sálů specifický. Archivní materiály doplňují autorská audiovizuální díla současných umělců. K dispozici je rozsáhlý digitální katalog s rozšiřujícími informacemi. V multifunkčním sále i v přilehlé zahradě probíhají doprovodné a lektorské programy. Zrekonstruovaná budova Petschkovy vily disponuje nejen výstavními prostory o rozloze téměř 1 000 m², kavárnou a zahradou, ale i moderními odbornými pracovišti a studovnami, které poskytují badatelské služby.
 
Soutěž Nejkrásnější české knihy roku
Do soutěže Nejkrásnější české knihy roku, kterou společně pořádají Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví, se přihlašuje tradičně více než stovka nakladatelství a porota složená z renomovaných odborníků hodnotí z technického a výtvarného hlediska přes dvě stě titulů. Soutěž má dlouhou tradici – na jejím prvopočátku stál Spolek českých bibliofilů, který bibliofilskou produkci poprvé ocenil již v roce 1929. Pod názvem Československé nejkrásnější knihy byla soutěž uspořádána prvně v roce 1965. Od roku 1993 je uváděna pod názvem Nejkrásnější české knihy roku.
 
Další prostory Památníku národního písemnictví / Muzea literatury: letohrádek Hvězda, Česko-francouzské kulturní centrum Petrkov a Centrální depozitář v Litoměřicích. Památník národního písemnictví je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.