Pamela Kuťáková pracuje s médiem současné fotografie a její post-konceptuální uvažování silně rezonuje s ateliérem Anny Daučíkové, který autorka absolvovala na Akademii výtvarných umění v Praze. Hledání souřadnic-vztahů vyjadřuje za pomocí subjektivního obsahu, vždy vědomě pracuje s nevyřčeným příběhem, událostí či situací. Pozorovaný objekt je zpravidla ve svém přirozeném prostředí, aniž by očekával, že se stává spolupachatelem na dané práci. Intimita jejího hledáčku tak popisuje každodenní citlivý pohled běžného prostředí, ať již je aktérem sám člověk nebo třeba deka. Existenciální tíha se však propisuje do zdánlivě banálních témat. Skrytá za ironií je tak kritikou současného světa.

 

kurátorka: Tereza Záchová