Tvůrčí výstupy z projektu o.p.s. Vzájemné soužití, zaměřeného na poznání tragického osudu romských komunit v období holokaustu. Tvůrčí proces s 40 dětmi vedla umělkyně Hana Puchová. Hudba, možná i holubce, budou. Výstava trvá do 2.12. 2018.

Doporučené vstupné na výstavu 30 Kč